องค์กรต้นแบบ


กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว : บมจ.พฤกษา


yes we care
arrow Green Technology Pruksa Precast
arrow Pruksa Yes, We Care
arrow Green : Real Estate Manufacturing (REM)
arrow Green Happy Place
arrow Green Technology Prefabricated System Building 
arrow Green Pruksa School 
arrow Green for Growth
arrow Green Model : โครงการบ้านต้นแบบ 
arrow Green Saving : Reuse น้ำในกระบวนการผลิต
  arrow Green Innovation

 
กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว : เอสซีจี                                                                                                


SCG
arrow เอสซีจีรักษ์น้ำ...เพื่ออนาคต 
arrow โครงการ One Cell One Project (OCOP)
arrow อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
arrow การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Frame Work)   
arrow Green Procurement ” การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
arrow กลุ่ม "เพื่อนชุมชน" 
arrow SCG Roof Garden สวนหลังคา
arrow โครงการ Shred2Share “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก”    
  arrow กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  arrow SCG Eco Value  นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่งยืน              

 
กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว : บมจ.บางจาก                     


BCP1
arrow นวัตกรรมการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
arrow โครงการปั๊มชุมชน
arrow โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน     
arrow โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล
arrow บางจากฯ ร่วมบุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายในไทย   
arrow โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak”
arrow ศูนย์ผลิตไบโอดีเซลบางจากฯ นวัตกรรม ZERO liquid discharge
arrow บางจากมุ่งสู่ Carbon Neutral Company 
arrow บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental  Cost  Accounting)   
  arrow โรงกลั่นบางจาก “Clean Product Clean Process”              


กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
                       


KB_Logo(HC)L
arrow Green IT : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
arrow สินเชื่อเพื่อโลกสีเขียว  
arrow Green Bank : E-Learning for Growth   
arrow K-Green Hotel Loan“สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรมสีเขียวกสิกรไทย 
arrow Green Life “K Now 
arrow Integrated Financial Solutions Provider” พลังทีมเพื่อธุรกิจพลังสีเขียว
arrow Green Bank : Carbon Reduction Certification for Building
arrow K-ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน
arrow อาคาร ธ.กสิกรไทย แจ้งวัฒนะ ต้นแบบอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐานโลก
arrow โครงการ K SME Care ดูแลเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน      
   

 
กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น


Dtac_small
arrow โครงการ Mobile Battery for Life ทำลายและทำใหม่อย่างถูกต้อง    
arrow โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร    
arrow จุดรับส่งสัญญาณ (Cell Site) ของดีแทค New_icons_19
arrow อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) ในห่วงโซ่ธุรกิจ New_icons_19