SCG Roof Garden สวนหลังคา


  เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้พัฒนาระบบหลังคาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Roof Garden หรือสวนหลังคา ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านระบบหลังคาที่ผสมผสานธรรมชาติและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ด้วยการออกแบบจำลองหลังคาสีเขียว เพิ่มความสวยงามบนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างภายในเมือง เหมาะกับหลังคาบนอาคารประเภทคอนโดมิเนียม หรือ ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นที่กำลังได้รับความนิยมจากคนในเมือง      

  นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน และลดภาวะเกาะร้อน (Heat Island Effect) หรือปรากฏการณ์ที่พื้นที่บริเวณกลางเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบ  เนื่องจากคุณสมบัติของต้นไม้ที่คายออกซิเจนในเวลากลางวัน และช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยกรองมลพิษจากอากาศ และป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคาร จึงช่วยประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดพลังงาน 

  คุณสมบัติของสวนหลังคา
  • มีน้ำหนักเบากว่าการปลูกต้นไม้ด้วยระบบดั้งเดิม 50% และมีความแข็งแรงทนทานสูง
  • ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยระบบ Garden Modular System ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและดูแลรักษาเพียง นำกระบะปลูก (Growing Unit) ที่มีต้นไม้ซึ่งผ่านการเพาะเลี้ยงไว้แล้วมาติดตั้งเรียงต่อกัน
  • ดูแลรักษาง่ายด้วยกระบะปลูก (Growing Unit) ที่แต่ละชิ้นสามารถเคลื่อนย้าย เพื่อแยกออกมาดูแลรักษาเฉพาะจุดได้
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยระบบที่สามารถกักเก็บน้ำภายในตัวเอง เพื่อใช้หล่อเลี้ยงต้นไม้จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน  เพียง 3-4 ครั้ง/สัปดาห์  ทำให้ประหยัดน้ำได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งกระบะปลูก (Growing Unit) ยังออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งร่วมกับการ วางท่อน้ำและระบบสปริงเกอร์ได้อีกด้วย จึงช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

  สวนหลังคาจึงเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ยังสามารถอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน เพราะ มีส่วนในการเพิ่มออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม ลดอุณหภูมิโลก และช่วยกรองมลพิษจากอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองให้คนในสังคมเมือง ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษ์โลก

  SCG04_01     SCG04_02     SCG04_03

  ผลลัพธ์ : ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม