“ไม่รับค่ะ…ไม่รับครับ” (Just Say No)


การปฏิเสธเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ให้ถูกนำมาใช้หรือถูกทำลายเร็วขึ้น และเพื่อให้เวลาธรรมชาติในการฟื้นสภาพตัวเองตามระบบนิเวศ เริ่มจากสิ่งนอกตัว เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย สิ่งที่เราต้องเติมใส่ร่างกาย เช่น อาหารนำเข้า จนถึงสิ่งที่อยู่ข้างในกาย คือ จิตใจ เพราะเมื่อจิตร้อน กายก็ร้อน สิ่งรอบข้างก็ได้รับกระแสร้อน สุดท้ายทั้งโลกก็ร้อนขึ้น  เช่นนี้แล้วเราน่าจะมาค้นหาวิธีในการช่วยกันปฏิเสธเพื่อลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า

หลายครั้งที่เราซื้อของมาแล้วใส่ถุงพลาสติกและบ่อยครั้งที่ตัดสินใจทิ้งมันลงถังเมื่อเอาของออกจากถุงพลาสติกใบนั้นและมันก็กลายเป็นขยะทันที  ทราบหรือไม่ว่าถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี  ได้รู้กันอย่างนี้แล้วลองเปลี่ยนนิสัยกันดีกว่า หันมาร่วมมือกันปฏิเสธไม่รับค่ะ...ไม่รับครับ แล้วของที่ซื้อมาใส่กระเป๋าหรือถุงผ้าแทนได้เพียงอาทิตย์ละ 1 วันก็จะช่วยการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี เพราะยิ่งเราใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไร ก็เท่ากับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกให้สูงมากขึ้นๆ

...แล้วเมื่อไหร่โลกเราจะเย็นขึ้นสักที..........

แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร   (www.bangkok.go.th)

http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=article&sid=51&mode=thread&order=0&thold=0

 


   Recycle