โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล


มีการประเมินกันว่าคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกว่า 800,000 ตันต่อปี และมีน้ำมันพืชใช้แล้วเหลือมากกว่า 100 ล้านลิตรต่อปี ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสบู่หรือผสมเป็นอาหารสัตว์ บางส่วนถูกทิ้งสู่สาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม บ้างก็ถูกนำไปฟอกสี และขายต่อในราคาถูกเพื่อนำไปใช้ซ้ำ ซึ่งจะเสื่อมสภาพทางกายภาพและเคมี ผู้บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันพืชดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะก่อปัญหาต่อสุขภาพและมีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งได้

บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล” ในปี 2550 ด้วยการรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วซึ่งเหลือจากการปรุงอาหารที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อนำกลับมา Recycle ผ่านกระบวนการผลิตเป็นไบโอดีเซลใช้ผสมเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันดีเซล สามารถช่วยทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ  ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย

และเนื่องจากโครงการนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จึงได้รับความสนใจและเกิดความร่วมมือในการขยายการดำเนินโครงการมากขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เห็นความสำคัญและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความร่วมมือและต่อยอดผ่านโครงการต่างๆขององค์กร อาทิ 

 • กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนในสังกัด กทม.

 • โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วสัญจร 161 ตลาดทั่ว กทม.

 • บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในโครงการ Blue Charity

 • ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งร่วมกับ บริษัท F&B International co.ltd  บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท N.C.C. ซึ่งดำเนินธุรกิจห้องอาหารริโท ไลฟ์ คาเฟ่ และร้านแบล็ค แคนยอน

 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และเซน  ร่วมกับร้านอาหารชื่อดัง สานต่อโครงการ“Central...Love The Earth”

 • กองทัพภาค 2 และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นภาคีร่วมรณรงค์

 • สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ร่วมสานต่อโดยจัดโครงการ “ซาเล้งรัก(ษ์)โลก”

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 • บริษัท โตชิบา เซมิคอนสตัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขณะเดียวกัน บางองค์กรได้มีการต่อยอดนำรายได้จากการรับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้วไปมอบ ให้กับมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทุนในการทำกิจกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มอบให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มอบให้มูลนิธิโลกสีเขียว 

โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล    หนึ่งในโครงการ Carbon Neutral Company   

BCP07_01    BCP07_02    BCP07_03


ผลลัพธ์ : ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม จากการทิ้งน้ำมันใช้แล้วลงสู่สาธารณะ รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน