“เที่ยวด้วยใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”


ปัจจุบันธรรมชาติได้เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะมนุษย์ได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์แห่งอนาคตมาใช้จนเกือบหมด หน้าที่หนึ่งของมนุษย์ในฐานะผู้อาศัยโลกเป็นที่พักพิง คือ การตอบแทนคืนแก่โลก ใครใช้ทรัพยากรใดจากธรรมชาติเยอะ ก็ต้องคืนทรัพยากรนั้นกลับให้มากๆ พยายามอย่าติดหนี้โลก เพราะวันหนึ่งโลกจะมาทวงหนี้จากท่าน ตราบที่ท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้ และวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่กระแสที่ทำตามกันแล้วปล่อยผ่าน แต่มันคือหน้าที่ที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันและลงมือทำอย่างจริงจังที่จะคืนกลับให้โลกใบนี้เขียวดังเดิม  

ทรัพยากรธรรมบนโลกใบนี้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้แล้ว ต้องช่วยกันสร้างเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อาศัยบนโลก ตัวเราเองก็สามารถคืนธรรมชาติให้โลกได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนนิสัยใส่ใจธรรมชาติในทุกกิจกรรม อย่างเช่นคนที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ก็สามารถช่วยอนุรักษ์หรือดูแลสิ่งแวดล้อมได้ หรือที่ชอบดำน้ำดูปะการังสวยงาม การปลูกปะการังก็เป็นกิจกรรมสำคัญในการช่วยให้ทะเลฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ เพราะปะการังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ  มีหน้าที่สำคัญในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน 

“หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้คนรุ่นหลังเห็นว่าใต้ท้องทะเลนั้นสวยงามแค่ไหน....”

 


   Recycle