“ลดการใช้แก้วพลาสติก”


โลกร้อน เมื่อเราเผาผลาญทรัพยากรเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะหมุนเวียนได้ทัน โลกบูด เพราะเราบริโภคเกินจนเกิดขยะและของเสียที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทัน จงช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็น และช่วยกันลดการบริโภคเพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากอย่างที่เป็นอยู่

เมื่อเรามองย้อนกลับมาดูจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นมากจนเกิดเป็นของเสียหรือเป็นขยะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลายในรูปแบบต่างๆ เช่นการเผาไหม้ จนทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลใต้โลกมากมายทำให้โลกร้อนขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เรารู้กันแล้วแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง หนึ่งวิธีง่ายๆ เพียงลดสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นขยะในอนาคต เช่นลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษจากการซื้อเครื่องดื่ม เปลี่ยนเป็นนำแก้วส่วนตัวมาแลกซื้อเป็นส่วนลด ตามโปรโมชั่นของร้านนั้น  แค่นี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วค่ะ   Recycle