ภาพกิจกรรมงานเสวนา 7 อุปนิสัยสีเขียว


ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานเสวนา "7 อุปนิสัยสีเขียว" จัดที่ลาน Centerpoint Central World ชั้น 7 วันที่ 29 กันยายน 2554 

2 3 4
5 8 1
7 16 10