“ฉันมิใช่ขยะ... นะจ๊ะ” (I’m not Rubbish)


จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยังคงเป็นเทรนด์อยู่ในกลุ่มคนหลายๆ คนทั้งองค์กรธุรกิจที่พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษ์โลกของเราให้น่าอยู่มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำได้และใกล้ตัวเรามากที่สุดคือการรีไซเคิล (Recycle) หรือการนำวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ เริ่มลงมือปรับแต่งของใช้แล้วในบ้านให้เกิดประโยชน์ใหม่ หรือช่วยกันคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เองมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดีกว่าทิ้งให้เสื่อมโทรมหรือเก็บไว้เฉยๆ โดยเปล่าประโยชน์

หลายธุรกิจต่างก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลโลก มีการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นบริษัทแอมเวย์(ประเทศไทย) ได้ทำโครงการ“ฉันมิใช่ขยะ..นะจ๊ะ”(I’m not Rubbish) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงวิกฤตการณ์ขยะในประเทศไทยที่นับวันจะมากขึ้นๆ กิจกรรมนี้จะรณรงค์ให้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วของแอมเวย์กลับคืนมายังบริษัท เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และลดปริมาณขยะให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้อีก ทำให้ลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ลงได้ถึง 25% จากการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์จำนวน 50 ล้านชิ้นต่อปี

“หากทราบกันแล้วคุณก็สามารถเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ที่ช่วยดูแลโลกใบนี้ให้เขียวขึ้นอีกได้นะคะ”   Recycle