งานเสวนา "Colorful Ocean Strategies To AEC for SMEs"


งานเสวนา "Colorful Ocean Strategies To AEC for SMEs" กลยุทธ์ไร้คู่แข่งขัน สู่ประตู AEC สำหรับ SMEs จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ

 

colorful-ocean-strategies-smes