“คุณประหยัดไฟเบอร์ 5” (Mister and Miss Save No.5)


พฤติกรรมหนึ่งของคนเราโดยธรรมชาติมักจะไม่ค่อยชอบใช้ของที่เก่าแล้วหรือเสียหายเพียงเล็กน้อยก็มักจะทิ้งไป โดยไม่ได้คิดว่าสิ่งของต่างๆ เหล่านั้นหลายอย่างสามารถปรับแต่งซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังเดิม จงพยายามใช้ของให้ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร และหากสิ่งของใดมีกำหนดเวลาที่ต้องบำรุงรักษา ให้หมั่นตรวจสอบและปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น  เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็อาจช่วยให้ได้อะไรกลับมามากกว่าที่คิดก็เป็นได้

ทุกวันนี้เราในบทบาทผู้บริโภคนั้น ต้องมีการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคอะไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าทั้งมูลค่าและคุณค่า รวมถึงอายุการใช้งานว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  เริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราคือในบ้านของเราเองนั้น ลองพิจารณาดูว่ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่คุ้มกว่า ประหยัดกว่า เช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5  เท่านี้ก็สามารถช่วยให้คุณได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ใช้ของดีมีคุณภาพมาใช้อีกด้วย 

“ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากว่า”

 ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.egat.co.th   (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

 


   Recycle