“คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” (com4child)


ของหลายอย่างสามารถปรับแต่งซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังเดิม และของบางอย่างเมื่อซ่อมแซมแล้วมีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากกว่าเดิมก็เป็นได้ หากของนั้นอยู่กับคนที่ขาดแคลนและต้องการในสิ่งนั้น จงพยายามใช้ของให้ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร และหากสิ่งของใดมีกำหนดเวลาที่ต้องบำรุงรักษา ให้หมั่นตรวจสอบและปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้แล้วย่อมหมดสภาพไปตามอายุการใช้งานแต่เมื่อมีการนำมาซ่อมแซม (Repair) หรือเปลี่ยนแปลง (Replace) ให้ดูดีขึ้นก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรืออาจดีกว่าเดิมก็มี  ไม่ต้องทิ้งให้เป็นขยะหรือเสียเงินซื้อใหม่  หากไม่นำกลับมาใช้เองวิธีหนึ่งคือการบริจาคให้กับองค์กรที่รับบริจาคของมือสองที่ยังคงสภาพดีอยู่ เพื่อให้น้องๆ หรือผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้อีกทางหนึ่ง เช่นที่เห็นกันบ่อยๆ คือเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง  Notebook ที่เก่าแล้ว ก็สามารถนำไปบริจาคในโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาได้ หรือที่วัดสวนแก้ว เป็นต้น

 “วิธีนี้คุณได้มากกว่าหนึ่งแน่นอนค่ะ ได้ทั้งบุญและยังช่วยลดให้กับโลกใบนี้ด้วย”

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.com4child.org   Recycle