กิจกรรมอุปนิสัยสร้างโลกเขียว #7 : Return


ร่วมด้วย ช่วยกัน เพื่อโลกสีเขียว ร่วมคิดกิจกรรมที่จะช่วยกันเพื่อโลกสีเขียว ภายใต้หัวข้อ “ถ้าคุณมีเวลาว่าง 1 วัน จะชวนเพื่อนๆ มาร่วมทำกิจกรรมอะไรกันดี เพื่อตอบแทนคืนแก่โลก” ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Green Ocean Society กิจกรรมใดที่ได้รับการคลิก Like-ถูกใจ มากที่สุด จะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ อันดับหนึ่ง บัตร BTS มูลค่า 500 บาท อันดับสอง เสื้อโปโล CSR มูลค่า 350 บาท และอันดับสาม หูฟัง Elecom มูลค่า 250 บาท (เริ่มวันจันทร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 24 เม.ย.54)