กิจกรรมอุปนิสัยสร้างโลกเขียว #6 : Refuse


รักษ์โลก สร้างอุปนิสัยของการ Refuse = ปฏิเสธสินค้าฟุ่มเฟือย ปฏิเสธความอยากได้ตามกระแส ร่วมตอบคำถาม 5 วันต่อเนื่อง ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Green Ocean Society ท่านใดที่ตอบคำถามได้รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด จะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ อันดับหนึ่ง บัตรของขวัญจาก Big C มูลค่า 500 บาท อันดับสอง กล้องโลโม่ 3 ตา มูลค่า 450 บาท และอันดับสาม เสื้อโปโล CSR มูลค่า 350 บาท (เริ่มวันจันทร์ที่ 4 - ศุกร์ที่ 8 เม.ย.54)