การใช้ประโยชน์จากกระดาษหน้าที่ 3


สิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ถ้ามองดีๆ เราเคยมาพิจารณาบ้างหรือไม่ว่า สิ่งของเหล่านั้นเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ Reuse ได้หรือไม่ การพิจารณาของที่สามารนำมาใช้ซ้ำได้ ก็เพื่อประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสินค้าในครั้งต่อไปว่า สิ่งนั้นเราควรจะทำการซื้อหรือไม่ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว  แม้กระทั้งผู้ผลิตเองควรจะต้องคำนึง ถึงการผลิตสินค้า ที่สามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่ได้ หรือใช้ซ้ำได้


ตัวอย่างของ การนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ Reuse สำหรับคนในองค์กร ส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัด ก็คือ พฤติกรรมในการใช้กระดาษแบบ Reuse คือ การ การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า  ก่อนจะนำกระดาษไปทิ้ง แต่ในปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า แล้วยังมีการใช้ ที่เรียกว่า การใช้ประโยชน์จากกระดาษหน้าที่ 3 1 ซึ่งเป็นการ นำกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้าไปทำการบริจาคให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางมูลนิธิต้องการนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าไปใช้กับการเรียนการสอน ภาษาเบลล์ ให้กับคนตาบอดได้หัดเขียนหัดอ่าน 

ถ้าใครช่วยได้ ส่งกระดาษที่คุณใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดีไปได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8365 ซึ่งนอกจากจะช่วยคนตาบอดแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันอีกด้วยนะคะ

ที่มาของข้อมูล 1 : http://www.mmmru.com/php80/modules.php?name=News&file=article&sid=41   Recycle